K1레지던스 부평점 - 고품격 풀옵션 원룸텔

고객센터

  • 묻고답하기
상담문의 : 032-502-8383


 
작성일 : 19-08-06 01:30
가격이 궁금합니다
 글쓴이 : 박진선
조회 : 11,073  
1. 성  명 : (                  )

2. 연락처 : (                  )

3. 이메일 : (                  )

4. 성  별 : (              여    )  (예 : 남, 여)

5 .직  업 : (          기타        )  (예: 학생, 직장인, 자영업, 기타)

6. 입실예정일 : (      2019  )년 (  8 )월 (  6)일

7. 거주예정기간 : (      12 )개월 정도

8. 기타 궁금하신 내용

 
   
 


관리자